Ventilasjon

Din samarbeidspartner innen ventilasjon og inneklima

Våre arbeidsområder er særlig rettet mot næringsvirksomhet og offentlige bygg, både til sjøs og på land.

 

SERVICE OG VEDLIKEHOLDSAVTALER

Forebyggende vedlikehold av ventilasjonsanlegg, kjøleanlegg, og varmeanlegg. I tillegg utfører vi tilstandskontroll av anlegget ditt, med skriftlig servicerapport. Vi spesifiserer også forslag til utbedringer og reparasjoner ved behov. Fordel med en service- og vedlikeholdsavtale er at anlegget hele tiden fungerer optimalt, uten avbrudd i drift. Slik sparer en også energi og strømkostnader.

 

NYE ANLEGG

Prosjektering, planlegging, innkjøp og montasje av nye anlegg for ventilasjon, kjøling og oppvarming.

 

REHABILITERING

De siste 10 - 15 åra har vi opplevd en revolusjonerende teknisk utvikling innen ventilasjon. Mange ventilasjonsanlegg er derfor utgått på dato, og gir ofte mer støy og ubehag enn nødvendig. Vi hjelper til med rehabilitering, modernisering, og oppdatering av ditt gamle anlegg, eller installerer nytt ved behov. Fronta ventilasjon utfører rehabilitering fra a til å, og bidrar til koordinering med eksterne handverkere under prosjektarbeidet.

 

ENØK TILTAK

Med energiøkonomisering (ENØK) av tekniske installasjoner sparer en både energiforbruk og kostnader. Slik er ENØK-tiltak ikke bare bra for miljøet, men også for lommeboken. Fronta ventilasjon tilbyr utføring av ENØK-tiltak både i eksisterende- og nybygg, og har den beste kompetanse til å finne løsningen som passer akkurat deg.

 

TEKNISK ISOLERING

Fronta Ventilasjon utfører alt arbeid innen isolering av tekniske rom og installasjoner, som f.eks.: eksosanlegg og avgassanlegg fra større motoriserte anlegg og kjeler.

 

STØYREDUSERENDE TILTAK

Vi tilbyr utføring av støyreduserende tiltak. I tillegg er vi også behjelpelige med å kartlegge og utføre støyanalyser, med påfølgende skriftlig rapport. I tillegg bidrar vi gjerne med eventuelle forslag til forbedringer.

 

SKIPSINNSTALLASJON

Salt og sjøpartikler i ventilasjonssystemet? Ikke fortvil, vi installerer Camfil CAM GT filter, et spesialprodukt for offshoreventilasjon.

Med sjøsprøyt på alle kanter blir ofte skipets ventilasjonsanlegg fullt av salt og sjøpartikler. Dette kan igjen føre til korrosjon og uren luft. Med Comfil filtreres partiklene vekk, og en får et sunnere inneklima på skipet.

 

 

 

 

Se våre prosjekter

Aktive prosjekt
Kontakt oss

Jon Kristian Tisthamar
Daglig leder
Fronta Ventilasjon
Tlf +47 464 05 857
Send meg en e-post